MATE

Vinux

Vinux

Vinux je distribuce odvozená od Ubuntu optimalizovaná pro potřeby nevidomých a slabozrakých uživatelů.Vinux standardně nabízí dva čtečky obrazovky, podporu Braillova písma a extrémně přátelskou komunitu.
Istanbul

Istanbul

Istanbul je stolní záznamník relací pro Free Desktop.Zaznamenává vaši relaci do video souboru Ogg Theory.