html2text

html2text

html2text je obslužný program příkazového řádku napsaný v jazyce C ++, který převádí dokumenty HTML na prostý text.
html2text je obslužný program příkazového řádku napsaný v jazyce C ++, který převádí dokumenty HTML na prostý text.Každý dokument HTML je načten z umístění označeného URI nebo načten ze standardního vstupu a formátován do proudu prostého textu znaků, který je zapsán na standardní výstup nebo do výstupního souboru.Vstupní URI může specifikovat vzdálený web, ze kterého jsou dokumenty načteny pomocí protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP).Program je schopen zachovat původní pozice polí tabulky, umožňuje nastavit šířku obrazovky (na daný počet výstupních znaků) a přijímá také syntakticky nesprávné zadání (pokus o jeho interpretaci „přiměřeně“).Tučný text a podtržený text jsou standardně vykreslovány se sekvencemi backspace (což je zvláště užitečné při převádění výstupu programu do „méně“ nebo jiného pageru).Všechny vlastnosti vykreslování lze do značné míry zbohatnout prostřednictvím souboru RC.
html2text

Kategorie

Alternativy html2text pro všechny platformy s jakoukoli licencí

HTMLAsText

HTMLAsText

Převod HTML dokumentů na jednoduché textové soubory odstraněním všech značek HTML a formátováním textu podle vašich preferencí.
HTMLPDF

HTMLPDF

Převod webových stránek HTML na soubory PDF.Žádná instalace, žádná registrace, je zdarma a snadno se používá.