LDAP Tool Box Self Service Password

LDAP Tool Box Self Service Password

Jednoduché webové rozhraní pro změnu nebo resetování hesla v kterémkoli adresáři LDAP nebo Active Diretory.
Self Service Password je aplikace PHP, která umožňuje uživatelům změnit své heslo v adresáři LDAP.Aplikaci lze použít na standardních adresářích LDAPv3 (OpenLDAP, OpenDS, ApacheDS, Sun Oracle DSEE, Novell atd.) A také na Active Directory.Má následující funkce: Režim Samba pro změnu hesel Samba Aktivní adresářový režim Režim lokálního hesla: Minimální / maximální délka Zakázané znaky Počítadla horních, dolních, číslicových nebo speciálních znaků Opakované použití starých hesel Složitost (různé třídy znaků) Nápověda zprávy Obnovení otázkamiVynulovat výzvou e-mailem (token odeslaný poštou)
ldap-tool-box-self-service-password

Alternativy LDAP Tool Box Self Service Password pro všechny platformy s jakoukoli licencí