mermaid

mermaid

Snadný nástroj pro generování diagramů a vývojových diagramů z textu podobným způsobem jako markdown.
Chtěli jste někdy při vysvětlování kódu zjednodušit dokumentaci a vyhnout se těžkým nástrojům, jako je Visio?Proto se zrodila mořská panna, jednoduchý skriptovací jazyk podobný skriptu pro generování vývojových diagramů, Ganttových diagramů a sekvenčních diagramů z textu pomocí JavaScriptu.
mermaid

Alternativy mermaid pro všechny platformy s jakoukoli licencí

PlantUML

PlantUML

Open-source, Java-based UML diagram výrobce pomocí prostého textu popisy kreslit modely.
Graphviz

Graphviz

Graphviz je software pro vizualizaci grafů s otevřeným zdrojovým kódem.Má několik hlavních programů rozložení grafu.
PyGraphviz

PyGraphviz

PyGraphviz je rozhraní Pythonu k balíčku grafických návrhů a vizualizací Graphviz.S PyGraphvizem můžete vytvářet, upravovat, číst, psát a kreslit grafy pomocí Pythonu pro přístup ke struktuře grafických dat a algoritmům rozvržení.