The Brownie Strategist

The Brownie Strategist

Země Brownies jsou napadeny.Zničí všechno, co mu stojí v cestě, do hlavního města se blíží horda příšer.
Země Brownies jsou napadeny.Zničí všechno, co mu stojí v cestě, do hlavního města se blíží horda příšer.Dělení nejlepších bojovníků je vytvořeno, aby zpomalilo jejich pohyb.Tuto skupinu můžete vést pouze vy.Pokyny pro velitele: Nestvůry sesuňte dohromady, aby byly poškozené.Za každého bojovníka, který se nemohl bitvy zúčastnit, získáte 10 zlatých mincí.Náklady na najatého vojáka jsou 100 zlatých mincí.Hvězdy jsou jmenovány do bitev: 3 - až 5 bojovníků se zúčastnilo bitvy.Bitvy se zúčastnilo 2 - 6 až 9 bojovníků.1 - bitvy se zúčastnilo více než 9 bojovníků.Sbírejte hvězdy a otevírejte nové úrovně ....
the-brownie-strategist

Funkce

Kategorie

Alternativy The Brownie Strategist pro všechny platformy s jakoukoli licencí